Az 1526. évi mohácsi csata "árnyékseregei" Budapest, 2017 - Botlik Richárd

A 2017 októberében, pdf formátumban megjelent e-book teljes szövege olvasható, korlátlanul másolható, letölthető

Ráskay Gáspár, Török Bálint és Kállay (Vitéz) János – a három „jeles” férfi

 

 

Ráskay Gáspárt temesi ispáni[1] címe okán az „igazi” bárók közé sorolták, délvidéki feladatai mellett nógrádi ispán volt.[2] A mohácsi csatában „három jeles és a királyhoz feltétlenül hű férfi kapta [a király őrizetének] feladatát, Ráskay Gáspár, Török Bálint és Kállay János, erre a célra gyors lovakat is rendeltek alájuk, melyeknek a király, ha a szükség úgy hozza, menekülésében hasznát veheti.”[3] Azonban az ütközet előtti fázisban Tomori Pál érsek-fővezér utasítására ezt a – király őrizetével megbízott – elit katonai egységet felderítésre küldték, mert a magyar tábort veszélyesen megközelítette Jahjapasa-oglu Báli,[4] szendrői szandzsákbég (Nándorfehérvár parancsnoka) és Gázi Hüszrev boszniai szandzsákbég. Az isztambuli Topkapu Museum defterének jóvoltából azt is pontosan tudjuk, hogy a mohácsi csatában részt vett bosznia-hercegovinai török sereg létszáma 2990 fő volt, és mindössze 126 katonát hagytak hátra Bosznia védelmére.[5] Báli seregével együtt tehát körülbelül 7-10 ezer könnyűlovas török katona veszélyeztette a magyar tábort. Tomori „úgy vélekedve, hogy ezek vagy táborunkat megtámadni, vagy minket bekeríteni jönnek, ami igaz is volt, az első sorból a királyhoz vágtatva, megparancsolta Ráskay Gáspárnak, és a másik kettőnek, aki – mint mondtuk – a király testőréül rendeltetett, hogy menjen kipuhatolni, ugyan mit tervelnek azok, és, ha lehetséges, kényszerítse őket visszatérésre.”[6] Tomori így az utolsó pillanatban jelentős taktikai változtatást hajtott végre a király mellé rendelt elit egység átcsoportosításával. Ráskay eleinte tiltakozott is a döntés ellen, de mikor látta, hogy a király sem ellenzi azt, eleget tett a fővezér parancsának. Valóban furcsa, de egyben kényszerű döntést hozott Tomori, hiszen Báli és Hüszrev seregének létszáma tekintélyes volt, másrészt a kalocsai érsek a király mellől gyakorlott fegyverforgatókat küldött el. Ráskay, Török és Kállay huszárcsapata mindössze pár száz könnyűlovasból állt,[7] ezért a felderítésen kívül reménytelen feladatnak látszott Báliék megfutamítása. (Tomori döntése kapcsán a magyar történettudomány figyelmét elkerülte egy érdekes háttéradat. Mégpedig Tomori Pál és Báli bég Mohács előtti levélváltása, melynek során a kalocsai érseket nem egyszer a rokonaként üdvözölte Báli bég.[8] Tomori – felsőbb utasításra – barátjaként üdvözölte Bálit.) Perjés Géza hadtörténész szerint nem is a török egységek megfutamításáról, hanem szemmel tartásáról volt szó, ezért megkérdőjelezhető Ráskay Gáspár döntése, hogy alakulata – a túlerő dacára – megtámadta Báli és Hüszrev bég többezres lovasságát. Nem tudjuk a harc pontos kiváltó okát. A csatára visszaemlékező Brodarics távol volt az eseménytől, és Ráskay egy szóval sem említette a mohácsi csata körülményeit az utókorra maradt költeményeiben, műveiben, pedig ezt megtehette volna, mivel egyetemet végzett, írástudó államférfi volt. A török túlerő legyőzte Ráskay huszárjait, Kállay a törökök kezére került, de később a kapitányt bajtársai kivágták az ellenség gyűrűjéből. Brodarics István szerint a Ráskay-huszárok az általános menekülés során tértek vissza a csatatérre, de ez korábban is megtörténhetett, mert Ráskayék nem vettek részt a magyar tábor védelmében, ezt egyetlen forrás sem említi.

   Mohács után Ráskay Gáspárról elsőként 1526. október 25-én, Fülekről írott levelében hallani újból, amikor felajánlotta szolgálatait Werbőczy Istvánnak.[9] Szapolyai János azonnal feladattal látta el a hűségébe fogadott huszárkapitányt: Komárom és Tata várát Ráskay foglalta el endrédi Somogyi Ferenctől, még mielőtt Mária királyné megtarthatta volna a Komáromba tervezett országgyűlést, melynek összehívását Szapolyai vajda és más főemberek javasolták.[10] Később Ráskay hűségnyilatkozatot tett Ferdinándnak, és pártváltása fejében Végles várát kérte az uralkodótól.[11]

Kállay János nevével találkozunk Tokajban, az októberi részországgyűlésen, a harmadik „jeles férfiról,” Török Bálintról először novemberben lehet hallani.[12] Török Bálintot Nándorfehérvár 1521. évi elvesztése miatt felelősségre vonták, de fiatal korára, tapasztalatlanságára hivatkozva később kegyelmet kapott.[13] A rá váró börtönévek elől Török Bálint Erdélybe, a vajdához menekült. 1522-ben részt vett Szapolyai János két, Radu vajdát támogató, sikeres hadjáratában,[14] ahol tapasztalt fegyverforgatók irányítása alatt kitanulta a török elleni hadviselés fortélyait.[15] Törökről a történészek már bizonyították, hogy bár Mohácsot követően erdélyi barátaihoz menekült, és János király hűségét kereste, titokban Ferdinánd pártját fogta.[16] A főherceg utasította Török Bálintot, hogy – amíg hadseregével meg nem támadja az országot – színlelje János király előtt változatlan hűségét, és a főúr belement a kettős játékba.[17] Jóllehet Török vágta le a Ferdinánd párti, ágyában haldokló Črni Jovan szerb despota fejét,[18] a választott magyar király nem neheztelt emiatt Törökre. Ferdinánd 1527. július 20-án üzenetet küldött a renegát főúrnak, hogy immár dobja el álarcát: „nem akarjuk, hogy tovább rejtőzködj.[19][1] MNL. OL. Df. 233149.

[2] Rövid időre kincstartó is. MNL. OL. 1521: Dl. 25638., 1522: Dl. 39819. Barta 1977 670. Botlik: „De vidua” i. m. 51.

[3] Brodarics Me. i. m. 37-38.

[4] Báli bégnek „a csatatér volt igazi otthona, aki gyakran szokott ez ország hitetlen lakóival [értsd: a magyarokkal – B. R.] harci kockajátékot játszani, s aki e gonoszokat öldösni szokta” – írta Kemálpasazáde. Török történetírók i. m. I. 237. Báli tehát igen jól ismerte a magyarok taktikáját.

[5] A deftert részletes elemzésére ld. Ahmed S. Aličič: Popis Bosanske Vojske pred bitku na Mohaču 1526 godine. POF. XXVI. 1975. 171-202.

[6] Brodarics Me. i. m. 41.

[7] B. Szabó János: A mohácsi csata és a hadügyi forradalom i. m. 782.

[8] Tomori Pál 1525-ben érdekes levelezést folytatott Báli béggel. A bég a leveleiben Tomorit, „mint boszniai eredetűt, rokonának mondja, s azt hitette el vele, hogy a töröktől el akar szakadni.” Margalits: Horvát repertorium i. m. I. 357. Mohács után sem szakadt meg Báli kapcsolata a magyar politikai elittel, 1528-ban például Ferdinánd király étekfogómesterével, Móré Lászlóval levelezett a szandzsákbég. ÖStA. HHStA. Ungarische Akten Allgemeine Akten Fasc. 8. Konv. A. 70.

[9] ÖStA. HHStA. Ungarische Akten Allgemeine Akten Fasc. 2. Konv. C. 31.

[10] Magyar História i. m. 11.

[11] Habsburg Ferdinánd magyar királlyá koronázására Ráskay az öccsét küldte maga helyett. ÖStA. HHStA. Ungarische Akten Allgemeine Akten Fasc. 8. Konv. A. 76-77.

[12] Barta: A Sztambulba i. m. 23.

[13] A kegyelmet Anna királyné (Lajos király nővére és Ferdinánd főherceg felesége) járta ki Török számára. Török annak fejében kapta vissza elkobzott birtokait, hogy 1523-ban feleségül vette a lutheránus Pemfflinger Márk szász királybíró leányát, Anna királyné egyik udvarhölgyét, Pemfflinger Katalint (Katharina Pemfflinger). Margalits: Horvát repertorium i. m. I. 657. Kubinyi: Habsburg Mária i. m. 16. Anna királyné dajkája Ursula Pemfflinger volt. Réthelyi: Főhercegnői i. m. 1203-1207.

[14] C. Tóth Norbert: Szapolyai János erdélyi vajda 1522. évi havasalföldi hadjáratai. Hadtörténeti Közlemények 125. 2012. 4. 987-1014.

[15] Bessenyei József: A Héttorony foglya: Török Bálint. Bp., 1986. 14. Kubinyi: A Szapolyaiak i. m. 169.

[16] Bessenyei: A Héttorony foglya i. m. 23. Töröknek már egész „kívánságlistája” volt Ferdinándnál, mire a Habsburg uralkodóhoz csatlakozott. ÖStA. HHStA. Ungarische Akten Allgemeine Akten Fasc. 4. Konv. A. 92.

[17] Barta: A Sztambulba i. m. 73.

[18] Barta: Az elfelejtett hadszíntér i. m. 2-3.

[19] Bessenyei: A Héttorony foglya i. m. 28.

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 10
Tegnapi: 44
Heti: 180
Havi: 399
Össz.: 121 898

Látogatottság növelés
Oldal: Akik részt vettek a mohácsi csatában (7) Ráskay Gáspár, Török Bálint és Kállay (Vitéz) János
Az 1526. évi mohácsi csata "árnyékseregei" Budapest, 2017 - Botlik Richárd - © 2008 - 2024 - mohacsicsata.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »